Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Калуської міської ради
Адміністрація

Структура та органи управління закладу освіти

 

1. Керівництво закладом здійснює директор

 

Директор закладу дошкільної освіти

Крижанівська Марія Михайлівна

 

2. Педрада - колегіальний постійнодіючий орган управління закладу дошкільної освіти.

 

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

 

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

 

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

 

3. У закладі дошкільної освіти діють:

 

 орган громадського самоврядування учасників освітнього процесу – РАДА САДКА

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.